sirinturhal.com


KÖYLERİMİZ -2 (K-Y)                              Anasayfaya Dön

 

        tema3_r11_c5.gif                       Şükürler olsun verdiğin nimetlere Allahım

 

 

40-TAŞLIHÖYÜK

 

Benim güzel köyüm
 

Taşlıhöyük köyü Tokat İli Turhal İlçesine bağlı Tokat"a 35 km., Turhal"a 25 km., Zile ye 17 km.,Pazar'a 15 km.mesafede olup, kazovanın son köyüdür.Kazgölünün batısında,Güneyinde Bahçebaşı-Yeniköy, Kuzeyinde Kuşoturağı, Doğusunda Şatroba-Çayköy, Batısında Ütük köyleri bulunur.
Eski yerleşim yeri olduğu için höyük olarak anılır. Ayrıca köyün üç bölgesinde yığma höyük tepeleri bulunur.
Bu tepeler defineciler tarafından senelerdir kazılmaktadırlar.
Köy 20 hane olup, nüfusu 160 dır. Köy halkı tarımla uğraşmaktadır. Arazileri Kazovanın son kısmı olup, sulu tarım
yapılmaktadır. Tarımın yanısıra ev hayvancılığıda mevcuttur.
Köyde içme suyu, kanalizasyon, cami, okul, sağlık evi(Şu an ebe yok),okul lojmanı,cami lojmanı, sığırcı lojmanı ve arazi sulama suyu mevcuttur.
Köyümüzde ayrıca vücuttaki Yel ağrılarına iyi gelen tekke vardır. Yıllardır ziyaretçiler gelir giderler. Bir çok insan şifa bulmuştur.

Nüfus: 1995 sayımında 30 hane ve 187 kişi iken, 2000 nüfus sayımın da 132 kişidir.

Geçim Kaynakları: Tarım ve Hayvancılıktır.

Ulaşım: Her türlü motorlu vasıta ile mümkündür.

Tarihçesi: Çok eski bir yerleşim alanıdır. Kalıntılardan dolayı höyük ismini almıştır.

Kültürü: ilkokul 1969 da açılmıştır. ilköğretim okulu olarak faaliyetine devam etmektedir.

Okul Müdürü: Harun Demir'dir.

Muhtarımız: Salim Akyol'dur.

 


Pancar TarlasıTaşlıhöyük köyü halkı geçimini tarımla sağlamaktadır. Köyde Şeker Pancarı, Yağlık Ayçiçeği, Buğday, Arpa, Mısır, Soğan, Domates, Karpuz vb. Sebze üretimi yapılmaktadır. Az da olsa çeşitli meyve üretimi de yapılmaktadır. Köy halkı tarımla birlikte küçük çaplı hayvancılıkla da uğraşmaktadır.

Köy Mezarlığından görünüm

Köy girişinin sağında ve solunda iki adet mezarlık bulunmaktadır. Mezarlıklar resimde görüldüğü üzere ağaçlandırılmış ve etrafı tel çitle kapatılarak, yeşil bir görünüm sağlanmıştır.

 

 

 

CAFER.TALİP.SATILMIŞ.SUAT.MEHMET.DURSUN.MUSTAFA

Köyde kahvehane bulunmadığından dolayı köy halkı, yaz günlerinde ve kışın havanın güzel olduğu zamanlarda böyle cami duvarına sırtlarını dayayıp, güneşi karşılarına alarak sohbet ederler. Bu sohbetlerde memleketin bütün meselelerine çözüm yolları bulunur. Sabah başlanan sohbet akşama kadar devam eder.

NECMİ.SALİM.ŞÜKRÜ.YILMAZ.İMDAT

Köy Halkından bir grup.

 

 

 

 

 

kazova1.jpg

 

 

 

TAŞLIHÖYÜK TEPE
Kaz Gölü'nün Batısı'nda Taşlıhöyük Köyü'nün biraz Kuzeydoğu'sunda yer alan Taşlıhöyük Tepesi (563 m), ova tabanında belli belirsiz küçük bir tepecik olup, yer yer tahrip edilmiş durumdadır. Adını bu höyükten alan şimdiki Taşlıhöyük Köyü'nün oldukça eski bir yerleşme yeri olduğunu 1574 tarihli Osmanlı Tahrir Defteri'nden de öğrenmiş bulunuyoruz.
(Defter-i Mufassal Liva-i Sivas. - I. Cilt)
(Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR


(A.Ü. Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi - Coğrafya Bölümü Bşk.)
(Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu - Coğrafya Araştırmaları)

AĞAÇ DİKELİM YEŞİLİ KORUYALIM.

TAŞLIHÖYÜK KÖYÜ UYDU RESMİ

Taşlıhöyük köyünün uydudan bulunduğu yerin resmidir.

 

172.jpg

KÖYÜM

Doğup, büyüdüğüm güzel köyümü
Ta uzakta da olsa göresim geldi.
Yavan ekmeğini, soğuk suyunu
Oturup şöyle bir yiyesim geldi.

Susuz kalmış meranın çayırı
Çok çıktım taşlıtepe bayırı
Kim olsa över böyle köyünü
Her an onu böyle övesim geldi.

 

 

 

oğlum ve ben

 

Yağmur Duası 2005

Köyde mevsim kurak geçtiği yıllarda yağmur duasına çıkılır. Kurbanlar kesilir, yemekler hazırlanır. Yemeğe komşu köylüler davet edilerek mevlitler okunur, dualar yapılır.

Hacı Dursun, Topal Ahmet, Hacı İsmail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köy camisi ve Dursun

Köy Muhtarı Pala Salim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-TATLICAK

 

Eski adı: Burga

Yeri: Turhal'ın güneyinde, 12 km. uzaklıktadır. Kuşoturağı, Şatroba ve Kayaören köyleri ile Pazar ilçesiyle çevrilidir.

  Nüfusu: 1995 sayımında 130 hane ve 1002 kişidir. 2000 nüfus sayımında ise 899 kişiye düşmüştür.

Geçim Kaynakları: Tarım ve Hayvancılıktır.

Ulaşım: Her türlü motorlu vasıta ile yapılabilmektedir.

Tarihçesi: ilk yerleşimciler çevredeki bataklık alanları kurutarak burayı yurt edinmişlerdir. 1936 yılında bir ara köyden ayrılma ol­muş iki yıl sonra da tekrar geri dönüş gerçekleşerek , 1938 de ye­niden yerleşilmiştir.

  Kültürü: ilkokul 1933 'de açılmıştır. Bugün ilkögretim Okulu olarak faaliyetine devam etmektedir.

Okul Müdürü: Erol Deniz'dir.

Muhtarımız: Yaşar Soylu'dur.

 

42-ÜÇYOL

 

Eski adı: Biçin

Yeri: Turhal'ın doğusunda,  27 km. uzaklıktadır. Yağlıalan ve Kuzalan köyleri ile Yenisu Beldesiyle çevrilidir.

Nüfusu: 1995 sayımında 250 hane ve 1601 kişi iken, 2000 nüfus sayımında 2286 kişiye yükselmiştir. Nüfusu artan nadir köylerimiz­den biridir.

Geçim Kaynakları: Tarım ve Hayvancılıktır.

Ulaşım: Minibüs ve her türlü motorlu araçla mümkündür.

Tarihçesi: Eski bir yerleşimdir.

Kültürü: İlkokul 1950'de açılmıştır. Bugün ilköğretim olarak faali­yetine devam etmektedir.

Okul Müdürü: Hüsamettin Nacar'dır.

 Muhtarımız : Hüseyin Gül'dür.

 

43-ULUÖZ

 

Eski adı: Örükçü

Yeri: Turhal'ın güneyinde, 30 km. uzaklıktadır. Taşlıhöyük, Bahçebaşı ve Yeniköy köyleri ile Zile ilçesiyle çevrilidir. Köyün yakının­da su bendi vardır.

Nüfusu: 1995 sayımında 40 hane ve 285 kişi iken,  2000 nüfus sayımında 247 kişiye düşmüştür.

Geçim Kaynakları: Tarım ve Hayvancılıktır.

Ulaşım: Her türlü motorlu vasıta ile mümkündür.

Tarihçesi: Eski bir yerleşimdir.

Kültürü: İlkokul 1964 'de açılmıştır. İlköğretim okulu olarak faaliyetine devam etmektedir. Okulun adı :Şehit S.Öztürk'dür.

Okul Mü­dürü : Onur Doğan’dır.

Muhtarımız: Hüsamettin Taşdemir

 

44-YAĞLIALAN

 

Yeri: Turhal'ın kuzey doğusunda , 15 km. uzaklıktadır. Derbent­çi, Sütlüce, Akça tarla ve Kuzalan köyleri ile çevrilidir. Köyün mezra­sına Yağlıalan Kestanelik adı verilmiştir.

Nüfusu: 1995 sayımında 85 hane ve 666 kişi iken,  2000 nüfus sayımında 341 kişiye düşmüşlerdir.

Geçim Kaynakları: Tarım ve Hayvancılıktır.

Ulaşım: Her türlü motorlu vasıta ile mümkündür.

Tarihçesi: Eski bir yerleşimdir. Hayvancılıkla uğraşan bir aile tarafından kurulmuştur. Yağının bol olmasından dolayı 'Yağlıalan’ ismini almıştır.

Kültürü: İlkokul 1960 da açılmıştır.

Köyde Sağlık Ocağı vardır.

Köyde iki tane yatır vardır.

1-Çal evliyası,

2-Ali Fakı evliyası

Muhtarımız : Mustafa Polat'tır.

İhtiyar Heyetimiz: İsmail Aykol, Necati Anaç, Muharrem Anay ve Sefer İlbay'dır.

 

45-YENİCELER

 

Eski adı: Aşağı Geyran'dır.

Yeri: Turhal'ın kuzeyinde,  4 km. uzaklıktadır. Gökdere

ve Samurçay köyleri ile Amasya iliyle çevrilidir. Köyün bir kısmı aşağıya daha yakına inmiştir. Buraya Yeniceler Kışlası ismi verilir.

Nüfusu: 1995 sayımında 150 hane ve 426 kişi iken ,2000 nüfus sayımında 283 kişiye düşmüşlerdir.

Geçim Kaynakları: Tarım ve Hayvancılıktır.

Ulaşım: Her türlü motorlu vasıta ile mümkündür.

Tarihçesi: Kuruluşu eskidir. 200 yıllıktır.

Kültürü: İlkokul 1978 de açılmıştır. Bugün ilköğretim okulu ola­rak faaliyet göstermektedir. Okul Yeniceler Kışlasındadır. Kışla İlköğretim Okulu olarak geçer.

Okul Müdürü: Recep Çepniler'dir.

Muhtarımız: Elvan Önal'dır.

 

46-YENİKÖY

 

Yeri: Turhal'ın güneyinde olup, 25 km. uzaklıktadır. Bahçebaşı köyü ile bitişiktir. Uluöz ve Bahçebaşı köyleri ile Pazar ve Zile ilçe­leriyle çevrilidir.

  Nüfusu: 1995 sayımında 110 hane ve 599 kişi iken, 2000 nüfus sayımında 440 kişiye düşmüştür.

  Geçim Kaynakları: Tarım ve Hayvancılıktır.Tarım ve Kredi Kooperatifi vardır.

   Ulaşım: Her türlü motorlu vasıta ile mümkündür. Köyün dolmuşları vardır.

  Tarihi: Eski bir yerleşimdir.

  Kültürü: İlkokul 1949 'da açılmıştır. Bahçebaşı köyü ile bitişik olduğu için Yapılan modern ilk Öğretim Okulunu birlikte müştereken kullanmaktadırlar. Şehit Erdal Akkaya İlköğretim Okulu diye geç­mektedir.

Okul Müdürü: Bülent Sarıkaya'dır.

Muhtarımız : Veysel Türk 'tür

 

47-YEŞİLALAN

 

Eski adı: Arhoy, Arhova, Arkog

Yeri: Turhal'ın doğusunda , 30 km. uzaklıktadır. Sarıçiçek kö­yü, Yazıtepe ve Yenisu beldeleri ve Tokat iliyle çevrilidir.

  Nüfusu: 1995 sayımında 47 hane ve 269 kişi iken, 2000 nüfus sayımında ise 69 kişiye düşmüşlerdir.

Geçim Kaynakları: Tarım ve Hayvancılıktır.

Ulaşım: Her türlü motorlu vasıta ile yapılabilmektedir. Kültürü: ilkokul 1963 yılında açılmıştır.

Muhtarımız : Satılmış Uysal' dır.

 

 

Bu sitedeki bilgi ve belgeler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.   Yararlanılan Kitap:İl Gibi İlçe Yeşil Turhal Cihat ERDOĞ

ANA SAYFAYA DÖN.